Senaste nyheterna

Senaste nyheterna

Angrip den ojämlikhet som finns när det gäller hjärtsjukdom. 
Läs mer vad vår Förbundsordföranden Anders Åkesson och Länsordföranden i Skåne Björn Carlqvist skriver. 

_______________________________________________________

Kritik mot regioner som nobbar SMS-livräddare

 december 28, 2022

I TV4 Nyheterna kommenterar Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson det faktum att ett flertal regioner ställt sig utanför systemet med frivilliga SMS-livräddare vid hjärtstopp utanför sjukhus. 
Nu har region Skåne ändrat sig och fr.o.m den 1 januari 2024 ansluter man till SMS-livräddare.                      

anders_åkesson_tvy.JPG 

- Alla insatser vi kan göra för att rädda liv vid ett hjärtstopp är ju bra. De första minuterna väsentliga och jag tror att de allra flesta också är intresserade av att hjälpa och stödja i ett läge där man själv kan och förstår hur man räddar liv, säger Anders Åkesson i inslaget i TV4 Nyheterna.

Anders Åkesson hänvisar också till en ny studie där utfallet av cirka 8 500 hjärtstopp utanför sjukhus analyserats.

I 3 400 fall där livräddarsystemet aktiverades, var sannolikheten att överleva efter 30 dagar 28% högre, i jämförelse med om inga livräddare larmades.

Se hela inslaget på TV4:

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/regioner-f%C3%A5r-kritik-f%C3%B6r-att-ha-ratat-hj%C3%A4rtstopps-app/20409991

Läs mer om hjärt-lungräddning och SMS-livräddare. https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/hjart-lungraddning-hlr/

------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du anmält dig till någon av våra gympakurser??? Läs mer här
------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till vården. Vi har en egen ingång till vårdpersonal. Läs mer här
.............................

Genetiska sjukdomar.....Intresant insändare i HD 26/9 2022 Läs mer här
............................

Vetenskapens dag 2022-12-01, Läs mer här  

Nya rutiner för anmälan resp. avanmälan samt betalning av aktivitet/gympa fr.o.m. 2023. Läs mer här