Styrelse Riksförbundet HjärtLung Luleå.

Ordförande

Uppdraget är vakant

Vice ordförande

Anita Carlström

Skicka e-post

0702743580

Kassör

Björn-Erik Ruthberg

Skicka e-post

0706494400

Sekreterare

Christian Nordkvist

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Christer Lindgren

Skicka e-post

0706164285

Börje Engström

Skicka e-post

0705734142

Thorild Bodin

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Uppdraget är vakant

Revisor ordinarie

Sture Bäcklund

Skicka e-post

Lars Inge Johansson

Skicka e-post

Revisor ersättare

Uppdraget är vakant

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Uppdraget är vakant

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant