ICD

ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator

För information om ICD

Kontakta Ingemar Berglund är den av våra medlemmar som vet mest om ICD.
0920–25 31 94
ingemar.berglund@mil.se

Studiecirkel för bärare / Studiecirkel för anhöriga

Kontakta Ingemar Berglund.

Vid länsföreningens möte 2013-08-13 beslutades att utse Ingemar Berglund, Luleå och Ingrid Persson, Haparanda till hjärtteamet samt ytterligare två personer, som au ska ta fram. Dessa ska arbeta i en grupp med Stockholm mot Landstinget.

CD = Implantable Cardioverter Defibrillator

Några reflektioner

ICD-behandling är naturligtvis en ganska drastisk terapiform med stora konsekvenser för patienten. I de flesta fall med kammarflimmer räddar den avgivna shocken eller shockerna patientens liv. Som nämts så trots obehaget och smärtan i själva shockögonblicket accepterar nästan alla patienter ICD-behandling. För närvarande finns det inga hjärtmediciner som har samma höga "lyckandefrekvens" som en implanterbar defibrillator. Ofta väljer man att behålla de mediciner som minska risken för hjärtrusning. Detta för att patienten inte skall få fler shocker än nödvändigt.

(submitted by thomas.fahraeus. on tis 2007-03-20)