Medlemsorganisationer

Våra medlemsorganisationer

Sju medlemsorganisationer ingår i Riksförbundet HjärtLung. De är olika patientföreningar och arbetar med specifika frågor kopplat till olika diagnoser som ger hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Som medlemsorganisation följer de Riksförbundets stadgar och annat ramverk.

De sju medlemsorganisationer som ingår i Riksförbundet HjärtLung är följande patientföreningar: