Hjärt- och Lungräddning

Hjärt- och Lungräddning HLR

Utbildning  i hjärt- och lungräddning (D-HLR) genomförs efter anmälan och tilläckligt antal deltagare. Utbildningen varar cirka 2 timmar. Tid och plats bestäms efter överenskommelse med instruktörerna.

Anmälan och förfrågningar kan göras till
Gunnel Ottosson, tel. 0381-411 54
Ing-Marie Sandgren. tel. 0381-302 07.

Om någon startar hjärt-lungräddning genom bröstkompressioner och inblåsningar kan en person hållas vid liv i upp till 20 minuter. Det ger en drabbad två till tre gånger större möjlighet att överleva. 

1983 skapades det första utbildningsprogrammet i HLR i Sverige. Sedan dess har 50 000 instruktörer och ett par miljoner livräddare utbildats. I takt med att allt fler har lärt sig hjärt-lungräddning har också fler personer överlevt hjärtstopp utanför sjukhus. Idag beräknas omkring 500 personer överleva varje år. Ansvarig för utbildningsprogrammet är Svenska rådet för HLR, som är en nationell, ideell organisation med representanter från sjukvården, skolan, Röda Korset, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och andra frivilligorganisationer. Rådets övergripande mål är att öka överlevnaden för personer som drabbas av plötsligt, oväntat hjärtstopp.

Att gå en livräddarkurs tar drygt en timme. Lika viktig som självklart är att dina närmaste deltar. Det skapar trygghet i familjen och kan vara avgörande om olyckan är framme. Alla instruktörer är utbildade enligt den modell som Svenska rådet för HLR har arbetat fram. Gå gärna en repetitionsutbildning emellanåt. Det är bästa sättet att hålla kunskaperna vid liv.

Riksförbundet HjärtLung Eksjö har utbildade instruktörer i HLR och anordnar utbildningar