Falkenberg

 

  

Ordförande har ordet...     IMG_1195.JPG

Kära medlemmar!
Välkommen till vår fina gemenskap och höstens alla aktiviteter,
och möten. Nu startar vi upp hösten med stor förväntan och glädje.
Din livsstil påverkar din hälsa. Det gäller alla, även den som lever
med en sjukdom. Som medlem får du möjlighet till aktiviteter
som ger dig insikt om dina möjligheter till regelbunden motion.
Aktiviteterna är anpassade till att alla har möjlighet att delta.
Vattengympan är fr.o.m. i höst tillbaka i Vårdcentralens bassäng.
Boule, Priffe och medlemsmöten är inplanerade. Lucia kommer och
hälsar på.
Vi söker fler medlemmar som vill engagera sig i föreningen på
olika sätt. Kontakta mig eller någon annan i styrelsen om du är
intresserad.
Så väl mött till våra aktiviteter.
Margaretha