Budget 2016

Budget 2016

Föreningen HjärtLung Bollnäs-Ovanåker      
               
Budget för år 2016            
               
Intäkter              
               
Medlemsavgifter     63000      
Kommunbidrag     10000      
Aktivitetsstöd     2500      
Landstingsbidrag     8000      
Egegenavg. Medlemsmöten   22000      
Egenavgift motionscirklar   2000      
Administartion hjätfonden   6000      
Minnesgåvor     3000      
Övriga intäkter     3000      
Bankränta     0      
Årets underskott     17340      
        136840      
Kostnader            
               
Medlemsavgifter till förbundet 31440      
Medlemsavgifter HSO och ABF   2000      
Administration     16000      
Årsmöte och medlemsmöten   28000      
Motionscirklar     25000      
Annonser     15000      
Styrelsekostnader     6000      
Kurser och cirklar     5000      
Örviga kostnader     6000      
Städning Heden     2400      
        136840      
               
               
Bollnäs 2016-02-07            
               
               
Börje Broberg   Torsten Pettersson   Ulla Broberg