Styrelse

Ordförande

Jan Fagerström

Skicka e-post

0703457295

Vice ordförande

Curt Farén

Skicka e-post

Kassör

Monica Morell

Skicka e-post

Sekreterare

Birgitta Johansson

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Inge Pettersson

Skicka e-post

Eva Froms

Skicka e-post

Kenth Vernersson

Curt Farén

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Leif Hasselqvist

Skicka e-post

Sune Nilsson

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Rolf Larsson

Skicka e-post

Bengt Lindstedt

Skicka e-post

Revisor ersättare

Uppdraget är vakant

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Kjell Karlsson

Skicka e-post

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant