Mål

Mål

Föreningens målsättning.

Vårt övergripande mål är att alla som drabbas av hjärt-, kärl-
eller lungsjukdomar även i framtiden ska leva ett värdigt liv.

Målet når vi genom att:

Utveckla Hjärt- och Lungskolan som ett komplement till
hälso- och sjukvården och påvisa det samhälleliga värde
som föreningen skapar i våra kommuner.