2015 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015

 

      Verksamhetsberättelse  2015

 Föreningen HjärtLung Bollnäs - Ovanåker

 

Styrelsen för Föreningen HjärtLung

Bollnäs-Ovanåker

får här avge följande verksamhetsberättelse för 2015

 

Målsättning

Vårt övergripande mål är att alla som drabbats av hjärt- och lungsjukdomar

även i framtiden ska kunna leva ett värdigt liv.

Det når vi genom att utveckla Hjärt- och Lungskolan som ett komplement till

hälso- och sjukvården och påvisa det samhälliga värde som föreningen skapar i våra kommuner.

 Styrelse

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av:

 Ordförande                                          Torsten Pettersson

Kassör  Lung EVO                                 Börje Broberg

Studieorganisatör Hjärt EVO              Eva Froms                       

Sekreterare                                            Ulla Broberg                                                

V.ordf                                                      Curt Farèn

Ledamot                                                 Kent Wernersson                               

Ledamot                                                 Donald Mailert

Ledamot                                                 Inge Pettersson

Ersättare                                                 Alf Wernersson

Ersättare                                                 Elsy Johansson

Revisorer:                                                Britt-Louise Wennberg

                                                                 Ingrid Larsson

Revisorsuppleanter:                             Sture Nilsson

                                                                 Gösta Norevi

 

Valberedning                                        Ulf Abrahamsson

Valberedning                                        Jan Fagerström                                   

                                                                  

 Medlemsantalet

Föreningen har 393  medlemmar. Under året har tillkommit 37 nya medlemmar. 22 av våra medlemmar har under året avlidit 19 st har lämnat oss genom att begära utträde eller på grund av utebliven medlemsavgift.

2

Medlemsmöten.     

Förutom årsmötet den 22 februari på Kämpens Hembygdsgård har föreningen haft 9 mer eller mindre välbesökta medlems och andra möten under året.

Tisdag den 17 mars samlades vi i Runemo Byagård för att lyssna på Lennartkvartetten (  Ebsbykvintetten   ) som spelade och sjöng gamla kända melodier för de 38 åhörarna som var där.

Tisdag den 21 april var vi på Kämpens för att lyssna på Lars-Holger Röstlund som kåserade över sin barn och ungdomsvän Gösta Snoddas Nordgren. Dryg 30 personer hade kommit för att lyssna på en intressant eftermiddag.

Gökottan  vid flottarkojan den 14 maj en vacker torsdagsmorgon i en annars regnig vår hade lockat endast 11 deltagare var där för att deltaga i en promenadbingo äta kolbullar och dricka kaffe samt lyssna på musik och sång av Micke Sund och Erik Eriksson.  Tråkigt med så lite intresse så överväger om det finns någon anledning att lägga ner så mycket arbete för något som tycks vara värdelöst.

Tisdagen den 19 maj hade vi besök av Bollnäs kommuns ansvariga sjuksköterska Tina Mansson som tala över ämnet: mediciner som är lämpliga för äldre och hjärtsjuka.

Torsdagen den 4 juni åkte vi på en hemlig bussresa med ett välordnat program av och med Lönns Buss. Söderhamn. Vi åkte via Ockelbo, Storvik dör vi stannade och fikade vid rastplats Näsbysjön körde vidare till Falun där bussföraren Torbjörn först körde oss upp till toppen på Lugnets Hoppbacke med en sagolik utsikt över Falu stad  och sjön Runn gruvområdet m.m. gamla staden Elsborg och gruvområdet besöktes med en lokal guide som berättade  om stadens historia oc berömdheter som bott i Falun. Torbjörn körde oss till gamla I 13 där vi åt oss mätta i Dala salen, åkte sedan vidare till Sundborn och besökte Carl Larssongården.På hemvägen stannade Tobbe vid Finnskogsmuseet i Skräddrarbo där det fanns mycket intressant att beskåda. Var åter i Edsbyn och Bollnäs mot kvällningen efter en givande resa.

Hösten började med surströmmingsfest fredag den 4 september med ca 40 deltagare. Harriet Arvidsson och Ola Dunderberg på durspel samt komp. Underhöll.

Höstens medlemsmöten fortsatte 13 oktober med besök av Aleris Sjukhusansvariga som presenterade verksamheten och talade om nyheten att ögonoperaton även kommer att utföras i Bollnäs

Tisdag den 10 november var det dags för besök i Edsbyn Pingstkyrkan där Lars-Holger Röstlund återkom och berättade om sitt stora intresse potatis under paroll” Potatisen en riktig knöl.” Han visade prov på ett 30 tal olika potatissorter  han tagit med av de cirka 80-90 sorter han numera odlar. Han lottade under kvällen ut ett antal olika sorter till de närvarande.

                                                                                                                                                         3

 

Julfesten fredag den 11 december avslutade årets medlemsmöten på Kämpens.

Vi åt jultallrik och småvarmt, köpte lotter i ett vinstrikt lotteri lyssnade på sång och musik av Bengt Andersson dragspel och fiol  och Hans Persson på fiol och sång. En bra avslutning på årets medlemsmöten men med svikande intresse att deltaga.

 

Styrelsen för Hjärtfonden , har inte haft   protokollfört möte. Detta beroende på omöjligheten att  samla styrelsen. Fonden har under året fått in 11435 kronor i gåvor.

 

 Motionsverksamhet                                                                    

Motionsgymnastik har förekommit i 3 olika grupper  under året, 2 i Bollnäs, 1 i Edsbyn. Efter sommaruppehållet har delvis på grund av kraftig höjd hyra vid sjukhusets gymnastiklokal samt problem med ledare lämnat sjukhuset och använder nu bara Björktjära skola Med tillsammans 29 deltagare på våren och 29 på hösten. Vattengymnastiken har fortsatt i Bollnäs och Arbrå med tillsammans25 deltagare på våren och 26 på hösten.

Förhoppning av ökande i Bollnäs genom att tiderna ändras till 16,00- 17,00

Bowlarna har träffats på fredagarna i 2 grupper med cirka  40 deltagare.

I riksmästerskapen deltogMargit och Helge Andersson

                                                                                                                   .

Utbildning.

Det har under året varit en styrelseutbildning i länsföreningen  regi där några ur styrelsen deltog. Curt Farèn, Inge Pettersson och Börje Broberg har gått utbildningen för Hjärt och lungräddnin med Hjärtstartare. Per Englund har hållit enbildning HLR räddare med 7 deltagare från HSO.

Kurser

En kurs för EVO och studieorganisatörer hölls i I vår lokal på Heden med Kerstin Tillemar som utbildare. Eva Froms, Börje Broberg deltog. Eva Froms, Inge Pettersson och Börje Broberg har börjat en kurs i skapande av ny Hemsida.

.

 

Alla hjärtans dag

Vi firade alla hjärtans dag med representanter på Coop Bollnäs samt ICA i Edsbyn.

Internationella KOL dagen

Vi deltog med en monter på Bollnäs Sjukhus.

 

 

Cirklar.

Matlagningscirkel för män har genomförts vinter och höst med 10 entusiastiska deltagare. Inga andra cirklar har förekommit under året                                                                                                                                                                                                                                

 4

Eftervårdsombud

Våra eftervårdsombud Eva Froms och Börje Broberg samt  Ulf Abrahamsson har deltagit i någon träff med nysjuka.

Uppvaktning

Inga officiella uppvaktningar har förekommit under året.

Kansliet     

Kansliet är numera obemannat med hänvisningstelefon till styrelsemedlemmar.

Den telefon som fanns på kansliet är borttagen av Bollnäs Kommun.

Allmänt

 Vår ekonomi

Föreningens ekonomi framgår av bilaga med balans- och resultaträkning Föreningens ekonomi har under verksamhetsåret varit stabil delvis beroende på gåvor. Möjligheterna till bidrag har försämrats markant varför föreningen i fortsättningen måste finna andra vägar att finansiera verksamheten

Avslutning

Styrelsen vill tacka medlemmarna för förtroendet att få leda föreningens

verksamhet samt även tacka alla övriga som vi haft förmånen att samarbeta

med under det gångna året.

 

Föreningen HjärtLung  Bollnäs- Ovanåker

 

Januari 2016

 

                                           

 

 

Torsten Pettersson                        Börje Broberg                        Ulla Broberg

 

 

 Eva Froms                                    Curt Farèn                            Inge Pettersson

 

 

Kent Wernersson                                Donald Mailert             Elsy Johansson

 

 

 Alf Wernersson