2015 Resultatrapport

Resultatrapport 2015

Resultatrapport år 2015

 Intäkter

                                                          Utfall 2014     budget 2015    resultat 2015

Medlemsavgifter                                 63740           64000           63050

Kommunalbidrag                                         0            10000           35000

Aktivitetsbidrag                                     2465              2500              2550

Landstingsbidrag                                 30000           15000             9908

Egenavg. Motionscirklar                             0              2000                     0

Egenavg. Medlemsmöten                 29404            15000          22257

Administration, hjärtfond                           0            12000             6000

Minnesgåvor                                           7675               3000          11105

Övriga intäkter                                     36681               6000             2450

Ränteintäkter                                            370                      0                  21

Årets underskott                                 22894               5900                           

Deltagaravg. Hemlig bussresa                                                          26400

                                                                     193230      135400        178741          

Kostnader

                                                         Utfall 2014      Budet 2015     Resultat 2015

Medlemsavg. Förbundet                   33120           32000           32000

Medlemsavg. HSO och ABF                1817               2000              1000

Administration                                     16080            15000          16203

Årsmöte, medlemsmöten                 40286            20000           31621

Motionscirklar                                      26356            28000           28016

Annonser                                               13309            13000           15325

Resekostnader                                     30851             5000               2206

Hemlig bussresa                                                                                    26400

Styrelsekostnader                                 5718               6000               5246

Kurser, cirklar                                         5050               5000               2168

Övriga kostnader                                  4167               7000               5266

Städning , Heden                                   3500               2400               2000

Årets överskott                                                                                       11290

                                                             193230            135400           178741

Bollnäs 2016-01-10

 

Börje Broberg, kassör         Ingrid Larsson, revisor    Britt-Louisè Wennberg , revisor