Studiecirklar

Studiecirklar/Tematräffar

Följande studiecirklar/Tematräffar kan startas om intresse finns

KOL-duken  -  7 steg för mer aktiv vardag med KOL

Bli vän med ditt hjärta  -  för dig med kranskärlssjukdom

Stresshantering  –  4 tematräffar

Yoga  –  kombinerad sitt- och golvgympa

Hjärt- och lungräddning, hjärtstartare

 

Du som är intresserad att deltaga i någon cirkel  -  kontakta Eva Froms tel 070-9516268