Om oss

Lite fakta

Vi är en ideell förening inom Riksförbundet HjärtLung som verkar för att vara en sambandslänk mellan länets tre föreningar, Regionen och HSO i Dalarna.

Vi vill också sprida information om våra frågor och verksamheten till allmänheten, exempelvis genom media.

Vi tillvaratar våra medlemmars intressen genom opinionsbildning. Föreningen bevakar att Regionen följer rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjerna.

Vi arbetar för att du som har problem med hjärta, kärl eller lungor samt är närstående ska få hjälp och stöd för att bättre klara vardagen och uppnå en bättre livskvalitet.

Vi stödjer våra föreningar så att du får möjlighet att träffa andra i samma situation, utbyta erfarenhet och känna stöd.

Stöd oss i vårt arbete

Vill Du lämna en gåva för att stödja din lokalförenings verksamhet då kan du sätta in en slant på respektive förenings konto.

  • Länsföreningen PG 264401-1
  • Borlänge BG 5483-8008
  • Falun BG 5399-2590
  • Västerbergslagen PG 430 62 04-1 (Ludvika-Smedjebacken)