Karlstad

Hjärtligt välkommen till vår förening och till vår härliga gemenskap!

Det finns vägar tillbaka till ett både aktivt och innehållsrikt liv!
Vår förening bjuder in till olika aktiviteter såsom exempelvis styrketräning, vattengymnastik, studiecirklar, föreläsningar, studiebesök och utfärder.
Vi arbetar med informationsspridning, opinionsbildning, hälsocoaching och utbildningar som t.ex. HjärtLung räddning.

Tveka aldrig att ta kontakt med oss på vägen till ny livskvalité i trevlig gemenskap. 

Vad är egentligen skillnaden mellan oss och Hjärt-Lungfonden?
Hjärt- Lungfonden är en insamlingsorganisation med inriktning på forskning.
Vi är till skillnad från Hjärt-lungfonden en patientorganisation. Vår huvuduppgift är att på olika sätt stödja människor som drabbats eller riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Det gör vi genom att verka för bästa möjliga vård, behandling och rehabilitering samt uppmuntra till livsstilsförändringar.

Med anledning av rådande omständigheter kring Coronautvecklingen har styrelsen för Föreningen HjärtLung Karlstad beslutat att tills vidare inställa samtliga aktiviteter och medlemsmöten i vår förening.

Föreningen HjärtLung Karlstad Ordförande Siw Gidlöf

Vår kontorslokal

Här i Plustjänsts hus, intill Ruds kyrkogård, finns vårt kontor.

Med buss tar man snabbussen till Ruds kyrkogård. Med bil finns gott om gratis parkeringsplats. Välkomna att besöka oss.  

Besöks/postadress: 
Föreningen HjärtLung Karlstad                      
Kyrkogårdsallén 4
654 66 KARLSTAD
Exp. öppen tisdag-torsdag 8.30 –  11.30  Tfn 054 - 21 84 92    
Plusgiro 38 41 38 - 4
E-mail: info@karlstad.hjart-lung.se

Resumé 2019 års bussresa: Värmlands kulturpärlor V: Klicka här!