Värmlands län

Välkommen till Riksförbundet HjärtLung Värmlands län

Det finns vägar tillbaka till ett både aktivt och innehållsrikt liv!
I Värmland finns åtta lokala föreningar som bjuder in till olika aktiviteter såsom exempelvis vattengymnastik, studiecirklar, föreläsningar och utfärder.
Länsföreningen och lokalföreningarna arbetar tillsammans, med informationsspridning, opinionsbildning och utbildningar som ex. HjärtLungräddning.

Tveka aldrig att ta kontakt med oss på vägen till ny livskvalité i trevlig gemenskap.

Vad är egentligen skillnaden mellan oss och Hjärt-Lungfonden?
Hjärt-Lungfonden är en insamlingsorganisation med inriktning på forskning.
Vi är till skillnad från Hjärt-lungfonden en patientorganisation. Vår huvuduppgift är att på olika sätt stödja människor som drabbats eller riskerar att drabbas av hjärt, kärl- eller lungsjukdom. Det gör vi genom att verka för bästa möjliga vård, behandling och rehabilitering samt uppmuntra till livsstilsförändringar. 
Dessutom arbetar vi intressepolitiskt för de hjärt-, kärl- och lungsjukas sak. 

Kontakta oss:

Riksförbundet HjärtLung Värmlands län
c/o Lars Åkerblom, Södra Klaragatan 6, 653 40 Karlstad
Tel: 0733-876899
E-post: info@varmlandslan.hjart-lung.se
Bankgiro: 5321-2817
Orgnr: 874001-0957