Styrelse

Ordförande

Kurt Karlsson

Skicka e-post

Vice ordförande

Uppdraget är vakant

Kassör

Kerstin Vestmalm

Skicka e-post

Sekreterare

Else-Marie Axelsson

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Lillvor Bergh

Skicka e-post

Morgan Tällsjö

Skicka e-post

Lars Karlsson

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Kurt Johansson

Lisbeth Fransson

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Uppdraget är vakant

Revisor ersättare

Stig Einevik

Skicka e-post

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Uppdraget är vakant

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant