Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen förföreningen HjärtLung Bollnäs-Ovanåker får här avge verksamhetsberättelse för 2014.

Målsättning

Vårt övergripande mål är att alla som drabbats av hjärt- och lungsjukdomar även i framtiden ska kunna leva ett värdigt liv.

Det når vi genom att utveckla Hjärt- och Lungskolan som ett komplement till hälso- och sjukvården och påvisa det samhälliga värde som föreningen skapar i våra kommuner.

Klicka här för att läsa Årsresultat för 2014

Styrelse

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av:

 • Ordförande Torsten Pettersson
 • Kassör Börje Broberg samt Lung EVO
 • Studieorganisatör Eva Froms Tillika Hjärt EVO
 • SekreterareUlla Broberg
 • V.ordf Ulf Abrahamsson  även Hjärt EVO
 • Ledamot Kent Wernersson
 • Ledamot Curt Farèn
 • Ledamot Donald Mailert
 • Ersättare Elsy Johansson
 • Ersättare Alf Wernersson
 • Revisorer: Britt-Louise Wennberg
 • Ingrid Larsson 
 • Revisorsuppleanter: Sture Nilsson
 • Gösta Norevi

Valberedning:

Medlemsantalet

Föreningen har 400 samt . Under året har tillkommit 34 nya medlemmar. 10 medlemmar har avlidit under året.  33 medlemmar har lämnat oss genom att begära utträde eller på grund av utebliven medlemsavgift..

Medlemsmöten

Förutom årsmötet den 23 februari har föreningen haft 9 mer eller mindre välbesökta medlems- och andra möten under året.

Tisdag den18 mars i Sockenstugan Ovanåker trivseleftermiddaf med soppmiddag och underhållning av Ovanåkerstrion med 51 deltagare.

Tisdag den 15 april på Kämpens hade vi besök av dr. Geir Falck som redogjorde för det senaste inom hjärtsjukvården bl. a. klaffbyte genom att gå in i blodkärlet vid ljumsken.

Tisdagen den 20 maj åkte 49 medlemmar på en hemlig bussresa då vi började med att besöka järnvägsmusèet i Gävle för att sedan åka till Gävle konserthus för inta en delikat lunch. Resan fortsatte till Storvik där vi hälsade på hos Bo Byman i Kvarnbackens museum. Ett ställe där det prylar för alla smaker, från leksaker, radioapparater telefoner, cyklar, mopeder, motorsågar, en Indian motorcykel från 1916 i orginalskick samt bilar bl.a T-Ford från 1914. En guldgruva för intresserade. Färden gick vidare till rastplatsen vid Näsbysjön där vi tog en fikarast inför hemresan till Bollnäs med Lönns Buss.Årets

Gökotta genomfördes hos Ines och Lennart Säll i Gräsbo fäbodar dör de ca 45 deltagarna bjöds på kolbullar av Torsten Pettersson, Ines Säll bjöd på kaffe. Vidare fanns det en tipsrunda där de flesta gick i det vackra vårvädret.

Höstens medlemsmöten började med en surströmmingsfest på Kämpes tisdag den26 augusti med ett femtiotal deltagare.

Tisdag den 16 september samaldes vi i Sockenstugan vid Ovanåkers kyrka för en informaton om mediciner med Tina Mansson. På grund av sjukdom i familjen kunde hon inte ställa upp," hon kommer i vår". Med kort varsel lyckades vi få kontakt med Isa Wallmyr som kom och pratade om mat som är nyttig och mindre nyttig. Ett omtyckt program som avslutades med lite sång och musik av sockenstugans värdpar. 51 deltagare.

Tisdag den 28 oktober var en av höstens höjdpunkter då vi gästades av Frank Larsen och 4 lekare vilka gav oss en varierande underhållning mycket proffsigt framförd för 50 åhörare.

Att vara drabbad av KOL var ämnet den 18 november när Christina Petersson från Gävle höll ett omtyckt program över ämnet KOL utifrån att hon själv är drabbad 31 deltagare.

Hösten medlemsmöten avslutades med julfest på Kämpens fredag den 5 december. Där bjöds på jultallrik med småvarmr. Ett vinstrikt lotteri, kaffe och kaka samt en stämningsfull underhållning av skönsjungande Eva Hansson. 52 deltagare gick hem efter en minnesrik kväll.

Styrelsen för hjärtfonden

Styrelsen för hjärtfonden har haft ett protokollfört möte. En hjärtsjuk yngling tilldelades 6000 kronor till inköp av en dator som han drömde om, vidare fick även en yngre man 6000 kronor. Bidrag till inköp av hjärtstartare tilldelades HjärtLung föreningen med 6438 kronor.

Motionsverksamhet

Motionsgymnastik har förekommit i 3 olika grupper under året med 2 i Bollnäs och 1 i Edsbyn med tillsammans 37 deltagare.Vattengymnastiken  har fortsatt i Bollnäs och Arbrå med 25 deltagare på våren och 21 på hösten. Bowlarna har träffats på fredagar i 2 grupper med ca 40 deltagare. I riksmästerskapet deltog Margit och Helge Andersson.

Utbildning

Det har under året varit en styrelseutbildning i Länsföreningens regi där några ur styrelsen deltog.

Kurser

En kurs för EVO och studieorganisatörer hölls i våda lokaler på Heden  med Kerstin Tillemar som utbildare. Eva Froms, Ulf Abrahamsson och Börje Broberg deltog.

Alla hjärtans dag

Vi firade alla hjärtans dag med representanter på Coop.

Internationella KOL dagen

Vi deltog med en monter på sjukhuset.

Cirklar

Matlagningscirkel för män har genomförts i två omgångar, vinter och höst med 10 entusiastiska deltagare. Inga andra cirklar har förekommit på grund av att för få anmälda deltagare.

Eftervårdsombud

Våra eftervårdsombud Eva Froms och Ulf Abrahamsson har deltagit i några träffar  med nysjuka. 2 träffar med utbildning i hjärt- och lungräddning har förekommit med ett tjugotal deltagare där även handhavande av hjärtstartaren varit med. Per Englund och Elly Jonssson deltog i en av PRO anordnad kurs för deras ledare med demonstration av hjärt- lungräddning.

Uppvaktning

Inga officiella uppvaktningarhar förekommit under året.

Kansliet

Kansliet är numera obemannat med hänvisningstelefon till styrelsemedlemmar.

Vår ekonomi

Föreningens ekonomi framgår av bilaga med balans- och resultaträkning. Föreningens ekonomi har under verksamhetsåret varit stabil delvis beroende på gåvor.Möjligheten till bidrag har försämrats markant varvör föreningen i fortsättningen måste finna andra vägar att finnansera verksamheten.

Avslutning

Styrelsen vill tacka medlemmarna för förtroendet att få leda föreningens verksamhet samt även tacka alla övriga som vi haft förmånen att samarbeta med under det gångna året.

Föreningen HjärtLung Bollnäs-Ovanåker

januari 2015
Torsten Pettersson
Börje Broberg
Ulla Broberg
Eva Froms
Curt Farèn
Ulf Abrahamsson
Kent Wernersson
Donald Mailert
Elsy Johansson
Alf Wernersson