Eskilstuna

Riksförbundet HjärtLung Eskilstuna

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt-, kärl- och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmarna.

En av många viktiga frågor som vi driver är att alla personer med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Riksförbundet HjärtLung Eskilstuna informerar

Torsdagen den 18/8 kl 16.30 startar vattengymnastiken på Mälarsjukhuset. Ulla Jarke, 073-521 38 55 håller som vanligt i detta.