Norra Skaraborg

Styrelse 2022

Styrelse

Marianne Kjellquist, ordförande

Kristina Svenson, vice ordförande

Rose-Marie Elvin, sekreterare

Ronny Johansson, kassör

Eivor Brockman, ledamot

Gun-Britt Alenjung, ledamot

Åke Wallh, ledamot

 

Planerade styrelsemöten 2022

17/1,14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 13/6 i vår lokal Södra vägen 80.