Styrelse

Ordförande

Marianne Kjellquist

Skicka e-post

0705522043

Vice ordförande

Cerry Lundberg

Skicka e-post

Kassör

Sekreterare

Rose-Marie Elvin

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Gun-Britt Alenljung

Skicka e-post

Eivor Brockman

Skicka e-post

Maria Johansson

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Inga-Lill Vahlberg

Skicka e-post

Bernhard Nilsson Nej

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Kent Johansson

Skicka e-post

Lars Törnell

Skicka e-post

Revisor ersättare

Valberedning sammankallande

Valberedning ordinarie

Valberedning ersättare