KOL skola

KOL skola

KOL-skolan

En möjlighet till ökad livskvalitet

Känner du igen dig i de beskrivna symtomen ovan? Då kan KOL-skolan kanske vara något för dig. KOL betyder kronisk obstruktiv lungsjukdom. KOL-skolan vill vara till hjälp för dig genom information, stöd och träningsprogram m m. I KOL-skolans team finns arbetsterapeut, dietist, läkare, sjukgymnast och sjuksköterska. KOL-skolan omfattar sex tillfällen där vi går igenom mycket gällande KOL.

KOL-skolan

Syftet med KOL-skolan är att du ska få

  • ökad kunskap om din sjukdom
  • veta vilka hjälpmedel som finns
  • ökad insikt om vad du kan göra själv

KOL-skolan pågår i 6 veckor och vi träffas i NBV,s lokal på Bergsgatan gång per vecka. Vid varje tillfälle informerar någon av de olika yrkesgrupperna och varje träff tar ca 2 timmar i anspråk.

KOL-skolans innehåll

  • Lungläkare informerar om sjukdomen KOL.
  • Fysioterapeut informerar om träning och motion och leder ett anpassat gymnastikpass.
  • Dietist informerar om kostens betydelse.
  • Arbetsterapeut kring energibesparande arbetssätt.
  • Lungsköterska informerar om PEF-mätare, spirometri och inhalationsteknik.
  • Hjärt- och lungsjukas förening informerar om fortsatt rehabilitering.

KOL-skolan kan vara en möjlighet för dig till ökad livskvalitet! Om du är intresserad av att delta, vänd dig till din Kolsköterska på hälsocentralen för att få den remiss som behövs för att delta i KOL-skolan.