Styrelse

Ordförande

Robert Hållén

Skicka e-post

0707330400

Vice ordförande

Annika Karlsson

Skicka e-post

Kassör

Anne-Marie Lekander

Skicka e-post

0705508407

Sekreterare

Anne-Marie Lekander

Skicka e-post

0705508407

Ordinarie styrelseledamot

Britt-Marie Serrander

Skicka e-post

Ingemar Bergström

Skicka e-post

Annika Karlsson

Skicka e-post

Ingrid Jacobsen

Skicka e-post

Lovisa Britt-Inger Hasselquist

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Johan Celing

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Annethe Andersson

Skicka e-post

Revisor ersättare

Uppdraget är vakant

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Kjell Svengert

Skicka e-post

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant