Österlen

Ordförande har ordet

 Då Coronan ökade igen blev många av höstens aktiviteter inställda. Uteaktivitetna kunde fortsätta till mångas glädje. Vårens motionsaktiviteter kommer att få lägre avgift med anledning av bidrag från Stiftelsen Åsen.

Programmet som ni nu har fått har ett förbehåll: att pandemin är över.

 Styrelsen

 Vi har ett nytt system för inbetalning av medlemsavgiften som ni säkert märkt och vi hoppas att det gått bra – det är viktigt att betalningen görs till Riksförbundets bankgiro 5522-7540.

Jan Nilsson

Resan till Vellingblomman har blivit inställd på grund av för lite anmälningar

 

Gå en utbildning i Hjärt- och Lungräddning och Hjärtstartning

Läs vidare här för anmälan