InformationByte av föreningslokal.
Eftersom  vår nuvarande hyresvärd har föreslagit en väldigt stor hyreshöjning kommer vi att flytta från vår lokal på Möllevångsgatan under sommaren. 
Styrelsen har beslutat att teckna hyresavtal med Annabergsgårdens stiftelse om att hyra kontorslokal med tillgång till ett mindre sammanträdesrum och tillgång till restaurangen för medlemsmöten.