Information

Välkommen till Tillsammans med
Riksförbundet HjärtLung!

Här kan du träna, lära nytt och umgås med andra medlemmar över hela landet! Här erbjuds du livesända digitala träningsgrupper tre gånger i veckan. Dessutom träningsfilmer och träningsprogram som du kan köra på egen hand när du vill. Du kan också delta i tematräffar och hälsomöten i små digitala grupper som leds av en hälsocoach.Tillsammans är en del av Riksförbundet HjärtLungs ordinarie verksamhet och finns på  https://tillsammans.se/ 

                                                               ----------------------------------

Hälsans stig har vi sedan länge i Malmö, och vi har fått löfte från Malmö kommun om upprustning och reparation av stigarna.

Hälsans stig Malmö.jpg

Lite om hälsans stig i Malmö.
Hälsans Stig är en trygg och promenadvänlig slinga utan given start- eller slutpunkt.

På Hälsans Stig är varje kilometer utmärkt med en kilometerskylt som gör att du kan räkna ut hur långt du har gått. Däremellan sitter det skyltar som pekar åt vilket håll stigen går oavsett i vilken riktning du promenerar. Slingan är vanligen 3-6 kilometer lång och löper där människor normalt brukar promenera.

Den slinga som de flesta av oss känner till är Kungs- och Slottsparkspromenaden som bjuder på en vandringstur i en lummig kulturpark med konstverk, kanaler, dammar, fåglar, exotiska träd, lekande barn och vuxna – en oas bortom stadens larm. Kungsparken är Malmös äldsta park, från mitten av 1800-talet, medan Slottsparken anlades kring sekelskiftet. Carl Milles staty ”Pegasus” pryder Linnéplatsen. Slottsträdgårdens odlingar är ett nytillkommet inslag. Från Öresundsparken leder slingan vidare ut mot havet och Ribersborgsstranden. Vid stigens yttre del bjuds vandraren på naturscenerier när land möter hav. Öresundsbron bildar fond. Dessa delar har anor från 1920-talet, då den första strandpromenaden vid Öresundsparken och delar av Ribersborgsstranden anlades.

Den andra slingan finns i Kirseberg och är ca 6 km. Här finns möjlighet att kombinera ett besök på Beijers Park Café med en intressant promenad i området. Slingan går i omväxlande naturskön miljö. Den passerar såväl stuga som höghus, grönska som motorväg. Ett fint alternativ en helt vanlig dag.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi sammarbetar med  ABF 

Anmälan:  Ring 040-352400 eller maila info.malmo@abf.se. för att höra vilka aktiviteter som är aktuella.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Har du flyttat, ändrat telefonnummer eller e-postadress? Glöm inte att meddela föreningen!

Tänk på att vi är en ideell förening. Vi besvarar eventuella frågor så fort vi kan, men du kan inte räkna med att få någon bekräftelse om du t.ex. anmält dig till en bussresa eller annat arrangemang. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Några vanliga förkortningar.

ACE-hämmare är läkemedel som får blodkärlen att vidgas, vilket leder till att hjärtats pumparbete minskas.

ASIH  Avancerad sjukvård i hemmet

BAS  Benartärsjukdom (fönstertittarsjuka).

BNP Blodprov för att mäta halten av så kallade natriuretiska peptider, speciella ämnen som utsöndras från hjärtmuskeln.

CTEPH Kronisk lungemboli med högt tryck i lilla kretsloppet.

EVO Egenvårdsombud (EVO-Lungor och EVO hjärta)

FaR Fysisk aktivitet på recept

HDL Kolesterol (det goda).

HLR Hjärt-lungräddning

HSO Handikapporganisationernas Samarbetsorganisation

ICD Implanterbar defibrillator som reglerar hjärtrytmen.

IPF Ideopatisk lungfibros

IVO Inspektion för vård och omsorg

KAAK Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL

KOL Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

LDL Kolesterol (det onda).

NOAK (Nya Orala Anti Koagulantia) är läkemedel som minskar blodets levringsförmåga.
Det finns för närvarande 4 olika NOAK: Eliquis, Lixiana, Pradaxa, och Xarelto.

PAH Pulmonell arteriell hypertension är en form av högt blodtryck i lungkretsloppet. 

PCI Percutan Coronar Intervention. Ballongvidgning av hjärtats kranskärl.

SO Studieorganisatör

TBC Tuberkolos

TAVI Inläggning av hjärtklaff via ljumsken.

TIA Transitorisk Ischemisk Attack. En snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl.