Hjärt- och Lungmånad

Hjärtemånaden februari.

Med Hjärtemånaden vill Riksförbundet HjärtLung öka kunskapen om hjärta och kärl och deras sjukdomar, om riskfaktorer och om skillnader och förbättringsmöjligheter i hjärtsjukvården. Denna månad försöker vi ha ett medlemsmöte med tyngdpunkt på hjärta. Det innebär att någon föredragshållare från hjärtsjukvården informerar och kan besvara frågor från medlemmarna.

Lungmånaden november.
Riksförbundet Hjärtlung har utnämnt november till Lungmånaden.
Målet med Lungmånaden är att öka kunskapen om lungsjukdom, den vård och behandling som finns. Att människor med till exempel KOL ska få en tidig diagnos och tillgång till behandling. Vi vill öka medvetenheten om de lungdiagnoser som ingår i Riksförbundet HjärtLungs verksamhet – med fokus på diagnos, behandling och rehabilitering.Denna månad försöker vi ha ett medlemsmöte med tyngdpunkt på lungor. Det innebär att någon föredragshållare från lungvården informerar och kan besvara frågor från medlemmarna.