Helsingborg

Bli medlem i Riksförbundet HjärtLung Helsingborg, se nedan

Se inslaget med vår riksordförande Anders Åkesson på TV4 angående kritiken mot regioner som nobbar SMSlivräddare. Klicka här 

Genom att bli medlem i vår förening får Du möjlighet att:

  • delta i aktiviteter som hjärt-och lunggympa, vattengympa, resor.
  • delta i föreningsmöten, fester och läkarföredrag.
  • delta i social gemenskap.
  • erhålla tidningen Status som utkommer med 8 nummer per år.

 Föreningen startade 1941. Vi är nu över 245 medlemmar.

Vår FB-sida är nu nedstängd och en ny FB-sida kommer att finnas vid halvårsskiftet 2023.