Helsingborg

Bli medlem i HjärtLung Helsingborg, se nedan

                      Medlemsmöte den 24 augusti kl. 18.00 på Ringstorpsgården

Onsdagen den 24 augusti  kl 18.00 har vi medlemsmöte i stora salen på Kurirgatan 1. Överläkaren Wolfgang Reinhardt kommer och pratar om blodfetter samt familjärt kollesterol. Det blir även som vanligt lotterier samt fika. Kostnad för fikan är 30:- som skall betalas per BG 845-6048 eller swish 1232952406. Anmälan senast 20 augusti per tel 070-6339055 eller info@helsingborg.hjart-lung.se

Genom att bli medlem i vår förening får Du möjlighet att:

  • delta i aktiviteter som hjärt-och lunggympa, vattengympa, resor.
  • delta i föreningsmöten, fester och läkarföredrag.
  • delta i social gemenskap.
  • erhålla tidningen Status som utkommer med 8 nummer per år.

 Föreningen startade 1941. Vi är nu över 230 medlemmar.

Du kan också följa oss på Facebook, utan att själv ha ett Facebook konto. Klicka på nedanstående länk:

https://www.facebook.com/hjartlunghbg