Österlen

Ordförande har ordet

Tyvärr fick vi avbryta vårens aktiviteter p.g.a. Corona. Nu när våren och sommaren snart är över ser vi fram mot höstens program. Min önskan är att få se och träffa många medlemmar på våra samman-komster och att ni vill vara aktiva på olika sätt i föreningen. Programmet som ni får nu har ett förbehåll att pandemin är över.

Vi har ett nytt system för inbetalning av medlemsavgiften som ni säkert märkt och vi hoppas att det gått bra – det är viktigt att betalningen görs till Riksförbundets bankgiro 5522-7540.

Jan Nilsson

 

 

Gå en utbildning i Hjärt- och Lungräddning och Hjärtstartning

Läs vidare här för anmälan