2023 Stadgar

Vid kongressen 1-3 juni 2022 uppdaterades Riksförbundet HjärtLungs stadgar. Här nedan hittar du Riksförbundet HjärtLung Helsingborg stadgar

2023 Riksförbundet HjärtLung Helsingborgs stadgar

Klicka på länken ovan för att öppna filen