PAH

PAH Sverige

PAH-föreningens främsta uppgift är att ge stöd till patienter och anhöriga till personer med sjukdomen pulmonell hypertension (lungövertryck). Förutom den stödjande verksamheten arbetar vi för tidigare diagnos, jämlik vård och ökat psykosocialt stöd. 

Föreningen bildades 2009 och gick samma år med i Riksförbundet HjärtLung. 2012 blev PAH-föreningen även medlem i PHA Europe som är en europeisk paraplyföreningen för föreningar inom pulmonell hypertension. 

Mer om föreningen på: www.pah-sverige.se