Kalmar län

Riksförbundet HjärtLung Kalmar län

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största och äldsta patientorganisationer. Vi arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar ska kunna leva ett bra, rikt och friskare liv. 

I Riksförbundet HjärtLung Kalmar län finns fyra lokalföreningar som bjuder in till olika aktiviteter för medlemmar.

Länsföreningen och lokalföreningarna arbetar tillsammans med informationsspridning, opinionsbildning och ordnar kurser/utbildningar.