Åstorp

Kommande evenemang:

 

 

Aktivitetsavslutning: Tisdag 28 maj kl.18.00

                         Vi avslutar vårterminen för alla aktiviteter med en träff i föreningslokal.                                          Underhållning av Yngve Bengtsson.

                         Senast anmälan: fredag 24 maj till Kansliet, 042-59622, Frank, 042-52009

                         eller på anslagstavlan i lokalen. 

 

Midsommarfest: Tisdag 18 juni kl.18.00

                       Vi firar midsommar i Perslund med traditionell midsommarmat.                                                        Underhållning av Rosmarie Gren och John Isberg.

                          Senast anmälan: fredag 14 juni till kansliet, 042-59622, Frank, 042-52009 eller                                på anslagstavlan  i lokalen.

 

 Medlemsmöte+Grillfest  27 Augusti kl 18.00

                       Årets grillfest firas åter igen på Perslund. Vem som uppträder meddelas senare i                         personligt brev som skickas i slutet av Juli. Som en tradition har även inbjudit                               Frivillg centralen. Information om anmälan kommer finnas i brevet.