Åstorp

 

Folkhälsomyndigheten har skärpt reglerna för Skåne län enligt nedanstående:
Region Skåne
För den som vistas i Skåne län finns beslut om lokala allmänna råd:
• Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Smittskyddsläkaren i Skåne betonar att det viktigaste är att undvika idrottsträningar, matcher, cuper och tävlingar, särskilt sådana som drar deltagare från andra regioner.
• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.
• Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter och arbetsplatser.

Föreningen HjärtLung följer rekommendationerna och ställer in alla aktiviteter för resten av året pga. ökande smittspridning.
Vid eventuella frågor angående styrelsens beslut kan ni kontakta vår ordförande Frank Nieuwenhuizen.
Ni kan följa vidare händelser i vår förening på anslagstavla i lokalen eller på vår hemsida.

Styrelsen föreningen HjärtLung Åstorp