Hälsans Stig

Information om Hälsans Stig

                                            Symbol Hälsans Stig

                           Den 6 Juni 2016 invigdes Hälsans Stig i Åstorp.

Välkommen till Hälsans Stig, en promenadvänlig slinga i trevlig miljö. Starta var du vill och räkna själv ihop hur många kilometer du har tillryggalagt. Slingan i Åstorp är 5 km lång och varje kilometer är utmarkerad.

Slingan är tydlig markerad genom skyltar vid ljusstolpar. 

Slingan går genom centrum, förbi vårt föreningslokal, via malmövägen, Haganäsområde, Perslund och tillbaka till centrum.

På torget och vid Haganäsområde finns en stor informationsskyllt.

Kartan till Hälsans Stig finns att hämta gratis vid Medborgarkontoret och i vårt egen föreningslokal.

                         " Var rädd om din hälsa, börja motionera ! "