Sollefteå

Årsmötet 20 februari 2021

Styrelsen beslutade i januari att årets årsmöte skulle genomföras via poströstning.

Samtliga medlemmar fick då alla handlingar samt frankerat svarskuvert skickat till sig. 20 februari genomfördes årsmötet i närvaro av ordförande Inga-Lill Hellhoff-Löfgren, årsmötesordförande Paul Höglund, vice ordförande Siv Andersson, justeringspersoner tillika rösträknare Lennart Vestin och Runar Lindberg samt sekreterare Gunlög Jacobsson.

Av 205 utskickade kuvert hade 80 svarsblanketter inkommit vilket vi är väldigt nöjda med. En arbetsordning för öppnandet/räknandet av rösterna hade gjorts av ordförande och sekreterare. Detta gjorde att hela proceduren genomfördes väldigt smidigt. Samtliga svarsblanketter var giltiga. I samband med årsmötet avgick Inga-Lill Hellhoff-Löfgren som föreningens ordförande och Siv Andersson lämnade sitt uppdrag som vice ordförande. Båda två avtackades med varsin bukett tulpaner.

Ny ordförande för föreningen är Inga-Lill Själander och ny vice ordförande Alf Wallgren. Sture Törnstam kvarstår som kassör.

Föreningen HjärtLung Sollefteå