Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Hälsans stig den 8 juni kl. 14.30 - 16.00

Samling, Humleparken och promenader för alla som orkar på Hälsans stig som går förbi utefter ån. Kaffe med dopp på Träffpunkt Sonja. Lokalen på Humlet (gaveln mot ån)
VÄLKOMNA!
 
 

Vattengymnastik tisdagar kl 11.30 och torsdagar l 12.00 på Rehabbadet Mariestads sjukhus. 500 kr per termin

Medlemsavgiften är 200 kr per år och inkasseras centralt från Riksförbundet från och med februari 2019. Beslut på kongress och förankrat på årsmötet är medlemsavgiften 200 kr från och med 2021

 

 Aktivitet:           Ansvarig/Kontaktperson

Medlemsmöten                             Marianne Kjellquist 070-5522 043

Styrelsemöten                               Marianne Kjellquist 070-5522 043

Vattengymnastik                          Raija Engqvist och Brita Götvall       

                                          

Hjärt-Lungräddning och            Styrelsen

Hjärtstartaren                              Styrelsen

Bussresor vår/höst                        Aktivitetskommittén

Vår-sommarutflykter                   Aktivitetskommittén

Grötfesten                                       Styrelsen

Sillsexan                                         Styrelsen

Studiecirklar                                 Inga-Lill Vahlberg 070 533 39 06

Sånggrupp                                    Karin Dahl 0730 418020                                   

Studiebesök                                   Inga-Lill Vahlberg 0705333906

Alla Hjärtans Dag                         Styrelsen

KOL dagen                                   Styrelsen

Föreningslokalen                          Lennart Carlsson 070-062 49 52 och Stig Hedberg 070 396 5814

Hälsans stig                                   Styrelsen

Hemsidan                                      Styrelsen