Styrelse

Ordförande

Marianne Kjellquist

Skicka e-post

0705522043

Vice Ordförande

Cerry Lundberg

Skicka e-post

Kassör

Ronny Johansson

Skicka e-post

Sekreterare

Rose-Marie Elvin

Skicka e-post

Ordinarie Styrelseledamot

Gun-Britt Alenljung

Skicka e-post

Eivor Brockman

Skicka e-post

Kristina Svensson

Skicka e-post

Ersättare i Styrelsen

Inga-Lill Vahlberg

Skicka e-post

Maria Johansson

Skicka e-post

Björn Jansson