Egenvårdsombud

Egenvårdsombud

Egenvårdsombudet (EVO) för hjärta, kärl och lunga (tidigare eftervårdsombud) är föreningens länk till vården och de nysjuka.

EVO:s viktigaste roll är att bygga relationer till vården och genom dessa sprida kunskap om föreningens verksamhet samt få möjlighet att träffa och värva nysjuka.

Egenvårdsombud Hjärta är Ros-Marie Elvin

Egenvårdsombud Lunga är Maria Johansson