Uppsala

Hjärtligt välkommen till föreningen HjärtLung Uppsala och till vår härliga gemenskap!

Det finns vägar tillbaka till ett både aktivt och innehållsrikt liv!
Vår förening bjuder in till olika aktiviteter såsom exempelvis styrketräning, vattengymnastik, studiecirklar, föreläsningar, studiebesök och utfärder.
Vi arbetar med informationsspridning, opinionsbildning, hälsocoaching och utbildningar som t.ex. HjärtLung räddning.

Tveka aldrig att ta kontakt med oss på vägen till ny livskvalité i trevlig gemenskap. 

Vad är egentligen skillnaden mellan oss och Hjärt-Lungfonden?
Hjärt- Lungfonden är en insamlingsorganisation med inriktning på forskning.
Vi är till skillnad från Hjärt-lungfonden en patientorganisation. Vår huvuduppgift är att på olika sätt stödja människor som drabbats eller riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Det gör vi genom att verka för bästa möjliga vård, behandling och rehabilitering samt uppmuntra till livsstilsförändringar.

Information om föreningen

 

 

Nyheter