Hälsans Stig

Hälsans Stig i Östhammar

Kartan till vår egen Hälsans Stig

Karta över Hälsans Stig i Östhammar

 Besök Hälsans Stig.se

www.halsansstig.se

Slutrapport Hälsans Stigen

Här kan du ladda upp slutrapporten där tillkomsten av Hälsans Stig i Östhammar redovisas. Slutrapporten innehåller bland annat en ekonomisk redovisning samt bilder från invigningen 27 september 2014.

Slutrapport Hälsans Stig