Om oss

Om oss

En presentation

Föreningen Sollentuna HjärtLung är en intresseförening för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom och deras närstående samt andra som vill stödja vår verksamhet. För närvarande är vi knappt 100 medlemmar.

Organisationer 

Föreningen tillhör Riksförbundet HjärtLung och Länsföreningen HjärtLung i Stockholm .  För ytterligare information om Riksförbundet och Länsföreningen, se respektive hemsida www.hjart-lung.se  respektive www.hjart-lung-stockholms-lan.se

Lokalföreningens ändamål

Föreningens ändamål är att ta tillvara medlemmarnas intressen genom:

  • Opinionsbildning.
  • Livsstilsförändring.
  • Trygghet och gemenskap.

Detta gör vi genom att

  • Anordna sammankomster med för oss aktuella och angelägna ämnen som t.ex. kunskap om olika hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, förebyggande verksamhet, kost och motion, stress, om mediciner, samhällsinformation m.m.
  • Anordna gymnastik särskilt anpassad för hjärt-, kärl- och lungsjuka.
  • Anordna medicinsk yoga.
  • Anordna kurser i hjärt- lungräddning.
  • Anordna samtalsgrupper eller enskilda samtal om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar för såväl sjuka som anhöriga.
  • Anordna utflykter och julfest.
  • I samband med våra sammankomster träffas vi för en stunds gemenskap och enklare förtäring.

För ytterligare upplysningar om vår verksamhet kontakta någon i styrelsen.