Styrelse

Ordförande

Ulla Engström

Skicka e-post

0764015530

Vice ordförande

Uppdraget är vakant

Kassör

Inger Romlin

Skicka e-post

Sekreterare

Jeanette Lehto

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Marta Radon

Ulla Reiser

Skicka e-post

Agnes Le Fèvre

Skicka e-post

Margaretha Larsson

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Uppdraget är vakant

Revisor ordinarie

Anne-Marie Bergmark

Skicka e-post

Rodney Engman

Skicka e-post

Revisor ersättare

Uppdraget är vakant

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Uppdraget är vakant

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant