Om oss

Om oss

GRUNDFAKTA OM OSS
Föreningen är en förening för hjärt- och lungsjuka, deras anhöriga och stödjande medlemmar.

Föreningens uppgifter.

Partipolitiskt neutral – en intresseförening för hjärt- och lungpatienter.

Att bedriva opinionsarbete för kvalitet i vården, en fullgod behandling och en hälsofrämjande sjuk- och hälsovård samt en god äldrevård.

Att verka för livsstilsförändring genom information och studier samt att skapa goda möjligheter till motion, fysisk aktivitet, hälsosamma mat- och levnadsvanor.

Att skapa trygghet, stöd och social gemenskap genom mötesverksamhet, social samvaro, kultur och andra aktiviteter som promenader, boule och dagsutflykter.

Det mesta vi gör kan sammanfattas i begreppet folkhälsoarbete.

Föreningens verksamhet.

Offentliga månadsmöten med inriktning på vård och hälsa med externa föreläsare från bl.a. Karolinska Sjukhuset och vårdcentraler i Huddinge. Medlemsmöten med inriktning på kultur.

Hjärt- och lungdagar i samarbete med vårdcentraler.                     

En gång per år erbjuder vi hälsokontroll av puls. blodtryck och spirometri. Föreningen har utbildade instruktörer i Hjärt-och Lungräddning. Det finns en hjärtstartare i föreningslokalen.

Om oss

Om oss

GRUNDFAKTA OM OSS
Föreningen är en förening för hjärt- och lungsjuka, deras anhöriga och stödjande medlemmar.

Föreningens uppgifter.

Partipolitiskt neutral – en intresseförening för hjärt- och lungpatienter.

Att bedriva opinionsarbete för kvalitet i vården, en fullgod behandling och en hälsofrämjande sjuk- och hälsovård samt en god äldrevård.

Att verka för livsstilsförändring genom information och studier samt att skapa goda möjligheter till motion, fysisk aktivitet, hälsosamma mat- och levnadsvanor.

Att skapa trygghet, stöd och social gemenskap genom mötesverksamhet, social samvaro, kultur och andra aktiviteter som promenader, boule och dagsutflykter.

Det mesta vi gör kan sammanfattas i begreppet folkhälsoarbete.

Föreningens verksamhet.

Offentliga månadsmöten med inriktning på vård och hälsa med externa föreläsare från bl.a. Karolinska Sjukhuset och vårdcentraler i Huddinge. Medlemsmöten med inriktning på kultur.

Hjärt- och lungdagar i samarbete med vårdcentraler.                     

En gång per år erbjuder vi hälsokontroll av puls. blodtryck och spirometri. Föreningen har utbildade instruktörer i Hjärt-och Lungräddning. Det finns en hjärtstartare i föreningslokalen.