Styrelse

Ordförande

Uppdraget är vakant

Vice Ordförande

Uppdraget är vakant

Kassör

Uppdraget är vakant

Sekreterare

Anne-Marie Lekander

Skicka e-post

Ordinarie Styrelseledamot

Maj-Britt Myrbäck

Gustav Johansson

Skicka e-post

Ersättare i Styrelsen

Ingvar Kjellberg

Roger Nilsson