Om oss

Ändamål och verksamhet

Länsföreningen har till uppgift att med ledning av kongressbeslut, stadgar och verksamhetsinriktning arbeta för de hjärt- och Lungsjukas intressen genom kärnverksamheten:

  • Opinionsbildning
  • Livsstilsförändring
  • Trygghet - Stöd - Gemenskap