Om oss

Ändamål och verksamhet

Länsföreningen har till uppgift att med ledning av kongressbeslut, stadgar och verksamhetsinriktning arbeta för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdoms intressen genom kärnverksamheten:

  • Opinionsbildning
  • Livsstilsförändring
  • Trygghet - Stöd - Gemenskap

Kontaktperson för länsföreningen är Ammie Lekander.
070-550 84 07
ammie.lekander@gmail.com