Östra Sörmland

Riksförbundet HjärtLung Östra Sörmland

Vi är en av alla de lokala föreningarna i Riksförbundet HjärtLung, som finns ute i landet.  Som medlem får du ta del av de aktiviteter som föreningen arrangerar. Det kan vara motion som är anpassad för dig som är  hjärt-, kärl- eller lungsjuk, både på land och i vatten. Vi gör utflykter tillsammans, startar studiecirklar och ger varandra ett gott stöd.

Och så säger vi ifrån om den vård och behandling vi har rätt till försämras i vår region.

Dessutom får du medlemstidningen Status som kommer ut sju gånger per år.

Riksförbundet HjärtLung Östra Sörmland bildades 1957.

Gåvo- och Minnesfond

Vår verksamhet baserar sig på styrelsens och medlemmarnas aktiva insatser. Stöd därför vår verksamhet genom ett bidrag till vår, Gåvo-och Minnesfond:

Plusgiro 50 56 54 - 4

För ytterigare information kontakta expedtionen tel. 0704475945