Styrelse

Ordförande

Jan Nilsson

Skicka e-post

0708796513

Vice Ordförande

Lars-Göran Jönsson

Skicka e-post

Kassör

Bengt-Åke Strid

Skicka e-post

Sekreterare

Judit Pålsson

Skicka e-post

Ordinarie Styrelseledamot

Monica Persson

Skicka e-post

Eva Gustafsson

Skicka e-post

Inga-Lill Håkansson

Skicka e-post

Ersättare i Styrelsen

Lilian Larsson

Rosita Nilsson

Skicka e-post