Styrelse

Ordförande

Jan Nilsson

Skicka e-post

0708796513

Vice ordförande

Uppdraget är vakant

Kassör

Bengt-Åke Strid

Skicka e-post

Sekreterare

Judit Pålsson

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Monica Persson

Skicka e-post

Eva Gustafsson

Skicka e-post

Inga-Lill Håkansson

Skicka e-post

Lilian Larsson

Ersättare i styrelsen

Torgny Larsson

Skicka e-post

Ahlf Hansson

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Hans Nilsson

Åke Svensson

Skicka e-post

Revisor ersättare

Ingvar Stridh

Skicka e-post

Laila Ljungblad

Skicka e-post

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Uppdraget är vakant

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant