Om oss

Om oss

Välkommen till vår förening

Vi finns till för dig som är hjärt-, kärl- och lungsjuk och närstående. Föreningen drivs helt idellt med hjälp av bidrag från kommunen, fonder, enskilda personer och donatorer.

Föreningen ska verka för en god sammanhållning och ta till vara våra medlemmars intresse, bedriva information samt stimulera till ökad aktivitet bland medlemmarna.

Genom att bli medlem i vår förening får Du möjlighet att:

  • delta i aktiviteter som hjärt-och lunggympa, vattengympa och resor.
  • delta i föreningsmöten, fester och läkarföredrag.
  • delta i social gemenskap.
  • erhålla tidningen Status som utkommer med 8 nummer per år.

Föreningen startade 1941. Vi är nu över 230 medlemmar.

Du kan också följa oss på Facebook, utan att själv ha ett Facebook konto. Klicka på nedanstående länk:

https://www.facebook.com/hjartlunghbg

Vi är en ideell förening och det innebär att vi behöver frivilliga krafter till olika arbetsuppgifter. Om Du känner hjälpa till är Du hjärtligt välkommen. Här finns alltid något som kan passa dig. Kontakta kansliet