Styrelse

Ordförande

Frank Nieuwenhuizen

Skicka e-post

0703966699

Vice Ordförande

Yngve Bengtsson

Skicka e-post

Kassör

Inger Thuse

Sekreterare

Uppdraget är vakant

Ordinarie Styrelseledamot

Elsi Suokas

Iréne Nilsson

Ersättare i Styrelsen

Inger Schüler

Skicka e-post

Eva Nilsson

Skicka e-post