Styrelse

Ordförande

Frank Nieuwenhuizen

Skicka e-post

0703966699

Vice ordförande

Yngve Bengtsson

Skicka e-post

Kassör

Inger Thuse

Sekreterare

Uppdraget är vakant

Ordinarie styrelseledamot

Elsi Suokas

Iréne Nilsson

Ersättare i styrelsen

Inger Schüler

Skicka e-post

Eva Nilsson

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Uppdraget är vakant

Revisor ersättare

Uppdraget är vakant

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Uppdraget är vakant

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant