Styrelse

Ordförande

Frank Nieuwenhuizen

frank@nusab.com

0703966699

Vice Ordförande

Yngve Bengtsson

yngve.skoda@gmail.com

Kassör

Inger Thuse

Sekreterare

Uppdraget är vakant

Ordinarie Styrelseledamot

Elsi Suokas

Iréne Nilsson

Ersättare i Styrelsen

Inger Schüler

inger.schuler@gmail.com

Eva Nilsson

Evaochrune@gmail.com