Årsmöte 2020

Årsmöte 2020

Norrköpingsföreningen HjärtLung har haft årsmöte som även i år var förlagt till Frälsningsarmens lokaler då antalet medlemmar som anmält sig var så många att man inte fick plats i föreningslokalen..
Föreningens ordförande Anna Sotkasiira Wik hälsade alla välkomna till årsmötet och inledde med att utlysa en tyst minut för att minnas de medlemmar som gått bort under det gångna året..

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Arne Jonsson och Göran Johansson.Vid årsmötet valdes ett 70-tal medlemmar till olika uppdrag för att att tillsammans med styrelsen leda verksamheten i den 730 medlemmar stora föreningen.
Till styrelse  valdes Anna Sotkasiira Wik, Patrik Wik, Gudrun Granberg, Eva-Britt Lundqvist,Britt .Louise Falkenlind, Anitha Siverstedt, Mona Björk, Rutger Brodd, Sven Bergström och Jan Brolin med Anna som ordförande på 2 år.
Till det viktiga uppdraget som EVO (eftervårdsombud) valdes Jan Lundqvist och Maud Filipsson med uppgift att hålla igång de cirka 20-talet motionsgrupperna som ingår i föreningens hälsobefrämjande verksamhet. 
Mötet avslutades med kaffe och ett stort lotteri. För underhållningen svarade Ragges trio - ett mycket uppskattat inslag på mötet.

Text: Arne Jonsson Bildtext:Gudrun Granberg  Foto; Lars Bohman, Gudrun Granberg,

Vill du se hela styrelsen på bild kan du använda denna länk