Boule Krokek

HjärtLungföreningen i Norrköping har åter efter trevlig inbjudan och välkomnande av PRO i Krokek fått spela på deras banor.

Det blev 21 deltagare (13 st från Krokek, 8 st  från Norrköping) som delades in i 6 blandade lag.

Efter smakfullt fika och glatt samspråk i halvtid,

                      stod lag Cmed Jan, Kent, Karl-Erik och Barbro som slutsegrare.

Som avslutning tävlan om kaffepaket. Norrköpings allt i allo; Lasse Bohman tackade för den som vanligt trevliga samvaron.

Text och foto: Bo Sonelin