ÖH 2018-12-03

                                 

Norrköpingsföreningen HjärtLung hade i måndags terminsavslutning för årets ÖppetHus träffar. 

Inför ett stort antal föreningsmedlemmar berättade Christina Folkesson i ord och bild om Kolmårdsanatoriets historia från start till nedläggningen.

För HjärtLung-föreningen var det en intressant historiebeskrivning kryddad med berättelser från de som varit verksamma vid sjukhuset.  Flera av Öppet Hus- besökarna kände igen mycket av Christinas information från egna upplevelser både som patienter och som anhöriga på besök.

Det finns ju också en påtaglig koppling til hjärtlungföreningen som nästa år firar föreningens 110-åriga historia, som faktiskt  startade som en förening för just tbc och lungsjuka i Norrköping. På sätt och vis var föreningen en föregångare till den senare satsningen på Kolmårdsanatoriet. Föreningen har också i sin ägo en stor samling grammofonskivor som användes vid de interna radiosändningarna inom sjukhuset. Delar av samlingen har utnyttjats vid ett antal föreningsarrangemang. Föreningens vice ordförande Eva-Britt Lundqvist framförde föreningens tack til Christina Folkesson  och passade också på att tacka för en intensiv höst av föreningsaktiviteter där det nu återstår terminsavslutningar i de cirka 20-talet aktivitets- och motionsgrupper som varit igång och bl a avslutas med den traditionella julfesten.